Фразеологизмы в польском языке. Часть 2

Сегодня поговорим о фразеологизмах в польском языке и посвящены они будут одному слову "ДЕНЬ". Итак, какие фразеологизмы в польском содержат слово "день", что они значат и как переводятся.

Żyć dniem dzisiejszym, żyć z dnia na dzień

Значение: не беспокойтесь о будущем, заботьтесь только о текущих делах
Перевод: жить сегодняшним днем
Пример: Żyj dniem dzisiejszym, nie przejmuj się przeszłością!

Dzień otwarty

Значение: день открытых дверей, когда можно прийти в учреждение посмотреть и задать вопросы
Пеервод: день открытых дверей
Пример: Zwykle wielu ludzi ogląda paradę, która odbywa się na lotnisku w dniu otwartym Szkoły Lotników.

Dzień po dniu

Значение: постоянно, регулярно
Перевод: день за днем
Пример: Dzień po dniu przybywa pływającego plastiku, butelek, drobnego, unoszącego się na powierzchni wody miału.

Po dziś dzień

Значение: от давних времен до наших дней (книжное выражение)
Перевод: по сей день
Пример: Zjawisko to przyjęto nazywać iluzją księżycową. Jej tajemnica pozostaje właściwie niewyjaśniona po dziś dzień.Szukać wczorajszego dnia

Значение: искать неизвестно что, безцельно
Перевод: искать вчерашний день
Пример: Tak się zachowuje, niby ciągle szuka wczorajszego dnia

Podobny jak dzień do nocy

Значение: ирония: разный, не похожий
Перевод: похожи как день и ночь
Пример: Nowakowie są podobni do siebie jak dzień do nocy, ale żyją w zgodzie już 30 lat.

W biały dzień

Значение:

1) ничего не скрывая, открыто

2) в течение дня

Перевод: среди бела дня
Пример: To rozbój w biały dzień!

Еще больше полезных материалов в нашей рубрике Польский Язык