Куда пойти учиться? Рейтинг ВУЗов Польши 2023

Лучшими академическими университетами Польши являются — Ягеллонский университет в Кракове и Варшавский университет, которые опережают Варшавский политехнический университет (3-е место), а 4-е место занимает Университет Адама Мицкевича в Познани и Университета науки и техники AGH в Кракове. В рейтинг вошли государственные и негосударственные высшие учебные заведения (за исключением школ искусств).

Продолжают рейтинг:

 • 5. Politechnika Gdańska
 • 6. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 7. Politechnika Wrocławska
 • 8. Gdański Uniwersytet Medyczny
 • 9. Politechnika Łódzka
 • 10. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 12= Politechnika Poznańska
 • 12= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • 12= Politechnika Śląska
 • 12= Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Среди частных университетов первое место занял Университет Козьминского в Варшаве. Второе место занял Университет социальных и гуманитарных наук SWPS (Варшава), а Университет WSB в Домброва-Гурнича — третье. В этот рейтинг вошли 44 негосударственных вуза, имеющих право преподавать как минимум на уровне магистратуры.

Рейтинг частных ВУЗов 2023

 • 1) Akademia Leona Koźmińskiego
 • 2)SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • 3) Akademia WSB
 • 4)Uczelnia Łazarskiego Warszawa
 • 5) Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • 6) Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 • 7) Collegium Civitas
 • 8) Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna
 • 8) Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • 10)Uniwersytet Dolnośląski DSW)

Рейтинг академических вузов включает 30 показателей, сгруппированных по семи критериям: престиж, выпускники на рынке труда, научный потенциал, инновационность, научная эффективность, условия обучения и интернационализация.

Рейтинг университетов В Польше 2023 

 • 1) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 1) Uniwersytet Warszawski
 • 3) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 4) Uniwersytet Gdański
 • 5) Uniwersytet Wrocławski
 • 6) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 7) Uniwersytet Opolski
 • 8) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • 8) Uniwersytet Łódzki
 • 10) Uniwersytet Szczeciński
 • 11) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • 11) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 13) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 14) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • 14) Uniwersytet Zielonogórski
 • 16) Uniwersytet w Białymstoku
 • 17) Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 18) Uniwersytet Rzeszowski
 • 19) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 20) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Рейтинг экономических ВУЗов в Польше 2023

 • 1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • 2) Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • 3) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • 4) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • 5) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • 6) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Рейтинг педагогических университетов в Польше 2023

 • 1) Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • 1) Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • 3) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • 3) Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Рейтинг технических вузов в Польше 2023

 • 1) Politechnika Warszawska
 • 2) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • 3) Politechnika Gdańska
 • 4) Politechnika Wrocławska
 • 5) Politechnika Łódzka
 • 6) Politechnika Poznańska
 • 6) Politechnika Śląska
 • 8) Politechnika Lubelska
 • 9) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • 10)Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • 11) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • 12) Politechnika Częstochowska
 • 13) Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • 14) Politechnika Opolska
 • 14) Politechnika Białostocka
 • 16) Uniwersytet Morski w Gdyni
 • 16) Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • 18) Politechnika Koszalińska
 • 18) Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • 18) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • 21) Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • 22) Politechnika Morska w Szczecinie
 • 23) Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • 23) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Рейтинг спортивных ВУЗов 2023

 • 1) Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • 2) Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • 2) Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • 3) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • 3) Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • 4) Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Весь список рейтинга доступен на сайте 2023.ranking.perspektywy