Ужонд Мазовецкого воеводства: новые правила оплаты за документы (в том числе за карты побыту) с 1 июня 2020 года

На правах рекламы

С 1 июня 2020 года оплата за документы, в том числе за карты побыту, в Мазовецком воеводском управлении в Варшаве будет осуществляться только переводом на указанные ниже номера банковских счетов. Не будет возможности оплаты в кассе на Placu Bankowym 3/5 в Варшаве. Об этом сообщается на сайте gov.pl

Номера счетов для оплаты тех или иных документов:

Номер счета: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

 • zezwolenia na pracę;
 • karty pobytu;
 • opłaty paszportowe;
 • dokumenty podróży;
 • opłaty komunikacyjne;
 • zdarzenia medyczne;
 • wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (tzw. ZOZ);
 • kopia decyzji dot. cudzoziemców;
 • wpłaty za egzamin na instruktora jazdy.

Номер счета: 72 1010 1010 0137 1013 9120 0000

 • opłaty ewidencyjne od opłat komunikacyjnych;
 • wadium;
 • zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • opłaty za legitymację Kolei Mazowieckich.

Номер счета: 36 1010 1010 0137 1022 3000 0000

 • opłaty za faktury/odsetki.

Источник: gov.pl