Украинцы теряют статус UKR в Польше. Разъяснения от уполномоченного правительства по делам беженцев

На правах рекламы

Офис польского омбудсмена наконец получил ответ на свои обращения к Уполномоченному правительству Польши по делам беженцев из Украины Павлу Шефернакеру. Обращения касались необоснованной потери украинцами статуса UKR.

В своих обращениях, датированных мартом и июнем 2023, офис омбудсмена отмечал, что беженцы из Украины после пересечения польско-украинской границы возвращались в Польшу из Украины в течение 30 дней, но все равно теряли право на бесплатную медицину и соцвыплаты. Кроме того, нередки случаи, когда статус UKR аннулировали, несмотря на то, что человек постоянно находился в Польше. Большинство граждан Украины узнавали о потере привилегированного статуса случайно, например, когда ZUS прекращал выплату ежемесячных пособий.

В полученном наконец ответе (оригинал по ссылке) от уполномоченного правительства Польши по делам беженцев из Украины Павла Шефернакера говорится о том, что с 1 апреля 2023 года введен механизм, который позволяет чиновникам гмин проверять информацию обо всех поездках и выездах беженцев из Украины из Польши, зарегистрированных в системе пограничной службы, включая информацию о квалификации въезда как “эвакуация”.

Ниже подаем текст ответа на русском и украинском языках:

На украинском языке: 

Коли громадянин України не втратить статус UKR. Роз’яснення Міністерства внутрішніх справ та Адміністрації та Омбудсмена  Щоб не втратити статус UKR, військові біженці з України повинні при кожному в'їзді до Польщі вказувати в якості своєї мети військові дії на території України і пред'явити електронний документ diia.pl-підкреслює Міністерство внутрішніх справ та Адміністрації 

Інакше в'їзд такої особи до Польщі фіксується у звичайній системі в'їзду прикордонників, а не тій, яка призначена для військових біженців з України

Статус UKR може бути відновлений автоматично, коли громадянин України повідомляє під час прикордонного контролю в якості мети в'їзду евакуацію з території України

Це відповідь Міністерство внутрішніх справ та Адміністрації на лист Омбудсмена щодо скарг громадян України на втрату статусу UKR, хоча вони не залишали Польщу більше 30 днів Офіс Омбудсмена отримує численні скарги від біженців війни з України про втрату статусу UKR. Це  ті особи, які не виїжджали з Польщі більше 30 днів. Виїзд на термін більше 30 днів призводить до втрати статусу UKR і його автоматичної зміни на статус NUE. Відсутність статусу UKR пов’язана, серед іншого, з втратою права на медичне обслуговування, пільги чи соціальну допомогу та інших прав, передбачених спеціальним законом про допомогу громадянам України.

Скарги свідчать про те, що громадяни України втрачають статус UKR, незважаючи на повернення до Польщі з України протягом 30 днів. Вони дізнаються про це випадково, наприклад, коли призупиняють виплату допомоги по ZUS.

Омбудсмен вказує на виявлені проблеми, які можуть призвести до втрати статусу. Причиною помилкової зміни статусу UKR на NUE може бути те, що прикордонники фіксують дату від'їзду громадян України з Польщі, а дати повернення вже немає.

Статус UKR можна відновити, якщо особа підтвердить, що перебування за кордоном тривало менше 30 днів. Проте звичайною практикою є, коли прикордонники не ставлять штампи в паспортах громадян України, які мають електронний документ diia.pl. Через це іноземцям важко довести, що вони не залишали Польщу більше ніж на 30 днів.

Про це 8 березня 2023 року Марцін Вьонцек написав урядовому уповноваженому у справах біженців війни з України Павлу Шефернакеру.  

Обговорення відповіді міністра Павла Шефернакера

Дата в’їзду до Польщі вноситься до реєстру громадян України згідно зі ст. 6 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни – це лише дата першого в’їзду до Польщі, отримана із заяви особи під час призначення номеру PESEL у спеціальному порядку для громадян України, а не наступні дати в’їзду.

Розроблено відповідну методику реєстрації відновлення статусу UKR в реєстрі PESEL. У разі відновлення статусу UKR із збереженням статусу безперервності, посадові особи мають скористатися реєстрацією зміни даних про статус іноземця, зареєструвати статус UKR, вказавши як дату зміни дату виїзду з Польщі, тобто дата зміни запису, внесеної прикордонником про зміну статусу на NUE. Ідентифікація дати зміни статусу на NUE і дати зміни (відновлення) статусу на UKR забезпечує безперервність володіння статусом UKR і одночасно відновлює права в керованому SG RWiZW, де умовою відновлення прав є ідентичність дати зміни статусу UKR з датою виїзду з Польщі, зазначеної в RWiZW.

З 1 квітня 2023 року запроваджено механізм, який дозволяє чиновникам гмін перевіряти інформацію про всі в’їзди та виїзди з Польщі, зареєстровані в системі Прикордонної служби, включно з інформацією про кваліфікацію в’їзду як «евакуація».

Реєстр, про який йдеться у ст. 3 п. 3 Закону про допомогу, якою керує Головнокомандувач Прикордонної служби, повністю інтегрований із Системою державних реєстрів. Усі актуальні та поточні дані – у режимі телепередачі – передаються до системної області, в якій працює база даних реєстру PESEL, на основі якої, у свою чергу, працює додаток diia.pl.

Іноземець, який в’їжджає на територію Республіки Польща, зобов’язаний, зокрема: обґрунтувати мету та умови запланованого перебування. Таким чином, особа, яка має електронний вид на проживання diia.pl і прибуває на територію Польщі з України у зв’язку з військовими діями, які проводяться в цій країні, зобов’язана кожного разу декларувати таку мету в’їзду та планованого перебування (незалежно від тривалості перебування за межами країни Польща). Перетин кордону особою, яка має документ diia.pl і заявляє про використання тимчасового захисту, реєструється та занотовуються в реєстрі, який ведеться відповідно до ст. 3 п. 3 Закону про допомогу.

У разі відсутності пред'явлення іноземцем під час прикордонного контролю, документу diia.pl та відсутності заяви про мету в’їзду, пов’язаної з військовими діями, які проводяться на території України, в’їзд іноземця фіксується в системах Прикордонної служби, але за межами реєстру, який ведеться відповідно до ст. 3 п. 3 Закону про допомогу.

Прикордонна служба не має у своїх системах телеінформаційних механізмів, які б дозволяли отримати статус UKR без фіксації перетину кордону Польщі даним іноземцем. Вони спрацьовують тільки при перевищенні 30 денного перебування за межами RP.

Щодо правил фіксації факту перетину державного кордону, на якому здійснюється прикордонний контроль, у паспортних документах іноземців, які пред’являють під час контролю електронний документ diia.pl, зазначу, що в результаті подачі Польщею - відповідно до ст. 39 Розпорядження Європейського Парламенту та Ради (UE) 2016/399 від 9 березня 2016 року щодо Кодексу Союзу про правила пересування осіб через кордони (Шенгенський прикордонний кодекс) – електронного дозволу на проживання, отриманого у diia.pl, власникам цієї посвідки на проживання під час перетину зовнішнього кордону, прикордонники не вставляють штампи прикордонного контролю в проїзні документи.

У разі втрати статусу UKR його можна відновити. У ситуації, коли в’їзд громадянина України відбувається через кордон Республіки Польща, який є зовнішнім кордоном ЄС, і під час прикордонного контролю заявляється мета в’їзду, тобто евакуація з території України – користування тимчасовим захистом згідно з положеннями Закону про допомогу, повторне надання статусу UKR відбувається автоматично. 

Статус також може бути відновлений в результаті повторної подачі заявки на номер PESEL згідно зі ст. 4 п. 17f та 17h - 17i Закону про допомогу. У разі подання нової заявки на дозвіл (із зазначенням дати останнього прибуття до Польщі), в будь-якому виконавчому органі гміни в Польщі та невиконання будь-якої з умов, зазначених у ст. 2 п. 3 Закону про допомогу, така дія призводить до відновлення відповідних прав шляхом оновлення статусу UKR у реєстрі PESEL компетентним органом виконавчої влади гміни.

Головний штаб Прикордонної служби надіслав лист керівникам підрозділів Прикордонної служби, вказавши на абсолютну необхідність ретельного визначення в ході прикордонного контролю мети в'їзду до Польщі громадян України та членів їх сімей, зокрема, прийняття рішень щодо використання ними повноважень, наданих їм законом про допомогу.

Водночас планується провести спільно з Посольством України в Республіці Польща, серед іншого, інформаційну кампанію для підвищення обізнаності громадян України, які подорожують до Польщі, які дії вони потребують здійснити для завершення формальностей, щоб безперервно зберігати статус UKR , - поінформував мін. Шефернакер.

Разъяснения на русском языке: 

иностранец, который въезжает на территорию Республики Польша, обязан, в частности: обосновать цель и условия запланированного пребывания. Таким образом, лицо, имеющее электронный вид на жительство diia.pl и прибывает на территорию Польши из Украины в связи с военными действиями, которые проводятся в этой стране, обязан каждый раз декларировать такую цель в поездке и планируемом пребывании (независимо от продолжительности пребывания за пределами страны Польша). Пересечение границы лицом, имеющим документ diia.pl и заявляет об использовании временной защиты, регистрируется и записывается в реестре, который ведется в соответствии со ст. 3 п. 3 Закона о помощи. В случае отсутствия во время пограничного контроля, документа diia.pl и отсутствия заявления о цели въезде, связанной с военными действиями, которые проводятся на территории Украины, въезд иностранца фиксируется в системах пограничной службы, но за пределами реестра, который ведется в соответствии со ст. 3 п. 3 Закона о помощи.

Пограничная служба не имеет в своих системах телеинформационных механизмов, которые бы позволяли получить статус UKR без фиксации пересечения границы Польши данным иностранцем. Они срабатывают только при превышении 30 дневного пребывания за пределами Польши. Относительно правил фиксации факта пересечения государственной границы, на котором осуществляется пограничный контроль, в паспортных документах иностранцев, которые представляют во время контроля электронный документ diia.pl, отмечу, что в результате подачи Польшей-в соответствии со ст. 39 распоряжения Европейского парламента и Совета (UE) 2016/399 от 9 марта 2016 года относительно Кодекса Союза о правилах передвижения лиц через границы (Шенгенский пограничный кодекс) - электронного вида на жительство, полученного в diia.pl, владельцам этого вида на жительство при пересечении внешней границы, пограничники не ставят штампы пограничного контроля в проездные документы.

В случае потери статуса UKR его можно восстановить. В ситуации, когда въезд гражданина Украины происходит через границу Республики Польша, которая является внешней границей ЕС, и во время пограничного контроля заявляется цель въезда: эвакуация с территории Украины-пользование временной защитой согласно положениям Закона о помощи, повторное предоставление статуса UKR происходит автоматически.

Статус также может быть восстановлен в результате повторной подачи заявки на номер PESEL в соответствии со ст. 4 п. 17F и 17h - 17i закона о помощи. В случае подачи новой заявки на разрешение (с указанием даты последнего прибытия в Польшу), в любом исполнительном органе гмины в Польше и невыполнения любого из условий, указанных в ст. 2 п. 3 Закона о помощи, такое действие приводит к восстановлению соответствующих прав путем обновления статуса UKR в реестре PESEL компетентным органом исполнительной власти гмины. Главный штаб пограничной службы направил письмо руководителям подразделений пограничной службы, указав на абсолютную необходимость тщательного определения в ходе пограничного контроля цели въезда в Польшу граждан Украины и членов их семей, в частности, принятие решений по использованию ими полномочий, предоставленных им законом о помощи.

В конце Павел Шефернакер добавил, что планируется провести совместно с Посольством Украины в Польше информационную кампанию для повышения осведомленности граждан Украины, путешествующих в Польшу, какие действия они должны осуществить для завершения формальностей, чтобы непрерывно сохранять статус UKR.