В Польше отменили карантин для учащихся и их опекунов

Согласно "ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii"

учащиеся (в том числе школьники), которые обучаются или планируют обучение в Республике Польша, и их опекуны, которые пересекают границу вместе с ними, чтобы сделать это обучение возможным - освобождены от обязанности прохождения обсервации. 

"2. Obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej
Polskiej, o której mowa w § 2 ust. 1:
6) przez uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz
z uczniami w celu umożliwienia tej nauki;"

При пересечении границы необходимо предоставить документы из учебного заведения. Например, приглашение из школы для учащегося. Подробнее: Бланк (образец) приглашения в школу для прохождения польской границы с ребенком.